Søllerød Kogræsserforening

Vores formål er at medvirke til naturplejen i Søllerød Naturpark og producere kød til medlemmerne på en økologisk forsvarlig måde.  Kogræsserforeningen sikrer medlemmerne kvalitetsoksekød fra dyr, som har haft ideelle opvækstbetingelser på friland.  Søllerød kogræsser- og naturplejeforening blev dannet i 1999. 

Foreningen har 8 dyr som går i Søllerød Naturpark på marken ved "bryggerens eg".  Vi har en venteliste for nye medlemmer.

Formænd: Jacob Glahder, tlf.: 4074 4907, email: jglahder@hotmail.com og Ken H Andersen, tlf: 4157 2005, email: ken@haste.dk