Søllerød Kogræsserforening

Vores formål er at medvirke til naturplejen i Søllerød Naturpark og producere kød til medlemmerne på en økologisk forsvarlig måde.  Kogræsserforeningen sikrer medlemmerne kvalitetsoksekød fra dyr, som har haft ideelle opvækstbetingelser på friland.  Søllerød kogræsser- og naturplejeforening blev dannet i 1999. 

Foreningen har 8 dyr som går i Søllerød Naturpark på marken ved "bryggerens eg".  Vi har en venteliste for nye medlemmer.

Formand: Ken H. Andersen, tlf.: 4157 2005
Kontakt: ken@haste.dk